We zijn met verlof van 26 december tot en met 8 januari. Fijne feestdagen!

Heb ik een septische put nodig of niet?

Een septische put plaatsen is niet altijd verplicht. Het zoneringsplan van jouw gemeente bepaalt tot op huisniveau wat de maatregelen zijn die je moet treffen op vlak van riolering. Er zijn 4 zones te onderscheiden die jou vertellen of je een aansluiting nodig hebt op het riool, een septische put of een individuele behandelingsinstallatie (IBA) moet plaatsen.

Inhoud

De eerste stap is dus om te onderzoeken in welke zone jouw woning gelegen is. Op de website van de Vlaamse Milieu Maatschappij kan je een interactieve kaart vinden waarop je de verschillende gebieden kan raadplegen. Zoals eerder vermeld, zijn er 4 zones:

 

 • Het centraal gebied.
 • Het collectief te optimaliseren buitengebied.
 • Het collectief geoptimaliseerd buitengebied.
 • Het individueel te optimaliseren buitengebied.
Zoneringsplan van de overheid

Woon je in een centraal gebied of collectief geoptimaliseerd buitengebied?

Jouw gemeente heeft hier al een riolering die aangesloten is op een waterzuiveringsstation voorzien. Je bent dus verplicht om jouw afvoerbuizen hierop aan te sluiten. 

Een septische put laten plaatsen, is dus niet nodig. Toch kan het wel eens voorvallen dat de gemeente waar je woont of de rioolbeheerder verwacht dat je bijkomend een septische put laat installeren. In dat geval heb je twee opties: beton of kunststof.

 

 • Betonnen septische put

 

Kiezen voor een betonnen septische put brengt zowel voor- als nadelen met zich mee. Door het grote gewicht is er meestal een kraan nodig om het toestel te plaatsen. Dat zorgt natuurlijk voor een hogere installatiekost. Eenmaal in de grond, zorgt het gewicht wel voor een voordeel. Als het grondwater omhoog zou komen, blijft jouw septische put mooi op zijn plaats zitten.

 

 • Septische put uit kunststof

 

Een andere optie is een septische put uit kunststof. Ideaal voor de doe-het-zelvers want je kan het helemaal zelf plaatsen. Door het lichte gewicht is een kraan overbodig. Het nadeel is wel dat, als het grondwater stijgt, de put waarschijnlijk verzwaard moet worden zodat hij op zijn plaats blijft zitten.

Let op, een septische put in het centraal gebied en het collectief geoptimaliseerd buitengebied mag alleen zwart afvalwater opvangen. Dit water is alleen afkomstig van toiletten. 

Woon je in een collectief te optimaliseren buitengebied?

In dit gebied ligt nog geen riolering die aangesloten is op een waterzuiveringsinstallatie. In dit geval ben je verplicht om jouw afvalwater vooraf te zuiveren via een septische put. Hierna heb je drie mogelijke situaties:

 1. Lozing in een riool die nog niet is aangesloten op een zuiveringsinstallatie.
 2. Lozing in een gracht.
 3. Indirecte lozing in de bodem (sterfput).

Woon je in een individueel te optimaliseren buitengebied?

Hier is helemaal geen aansluiting voorzien op een collectieve afvalwaterzuiveringsinstallatie. Vaak komt dit omdat het ecologisch en economisch niet rendabel is om alle woningen aan te sluiten. Een individuele behandelingsinstallatie (IBA) is dan nodig om het afvalwater te zuiveren. 

Wat is een individuele behandelingsinstallatie?

Een IBA zuivert het afvalwater zodat de lozing voldoet aan de Vlarem-normen. Deze zijn opgesteld door het uitvoeringsbesluit van het Vlaamse milieuvergunningsdecreet.

 

De installatie is voorzien op het zuiveren van zowel grijs als zwart afvalwater.
(Regenwater valt hier dus niet onder en moet je apart afvoeren.)
In een IBA gebeuren telkens drie verschillende processen:

 

 • Fysische processen, zoals bezinking en filtratie.
 • Chemische processen, zoals fosfaatbinding.
 • Biologische processen, zoals ze voorkomen in de vrije natuur. Kleine levende organismen gebruiken de stoffen uit het afvalwater voor hun eigen levensprocessen. 

 

De zuivering van het afvalwater gebeurt altijd in drie stappen:

 1. De voorbehandeling filtert de grove bestanddelen uit het water.
 2. De biologische zuivering zorgt ervoor dat de organische vervuiling en de nutriënten uit het afvalwater omgezet worden naar stoffen die het milieu minder beschadigen. 
 3. Bij de nabehandeling worden de zwevende stoffen en de afgestorven bacteriën gescheiden van het gezuiverde water.

En, hoe werkt een septische put eigenlijk?

Een septische put is een toestel waarin de vaste stoffen uit het afvalwater bezinken en waarin de drijvende organische stoffen door bacteriën worden afgebroken. Deze bacteriën zetten de stoffen om in onder andere methaan, koolstofdioxide, water en gegist slib. Dit proces noemt men ook wel ‘septische gisting’. 

 

Soms kan de septische tank verstoppen. Dat gebeurt vaak door een verkeerd gebruik zoals het doorspoelen van maandverband of het gebruik van vochtige doekjes. Deze verstoren de bacteriële werking waardoor het toestel niet optimaal het afvalwater kan behandelen. Gelukkig bestaan er producten op de markt die de werking van jouw septische put kunnen verbeteren. Door bijvoorbeeld enzymen toe te voegen, help je de bacteriën in de put met het verwerkingsproces. Daarnaast is het belangrijk om regelmatig een onderhoud in te plannen.

Werking van een septische put

Samengevat

Hieronder kan je per gebied bekijken of je wel of niet een septische put moet plaatsen:

 

 

Centraal gebied / Collectief geoptimaliseerd buitengebied

Collectief te optimaliseren buitengebied

Individueel te optimaliseren buitengebied

Aansluiting op het riool

Verplicht

Verplicht als er riolering ligt

Niet mogelijk

Septische put

Liever niet tenzij de gemeente of rioolbeheerder dit vraagt.

In dat geval moet je een septische put plaatsen die alleen zwart afvalwater opvangt. 

(Minimaal 2000 liter)

Verplicht in afwachting van een aansluiting op het riool en een rioolwaterzuiveringsinstallatie.


De septische put moet alle afvalwater opvangen. 

(Minimaal 3000 liter)

Verplicht in afwachting van een IBA. Kan daarna behouden worden als voorbehandeling.


De septische put moet alle afvalwater opvangen. 

(Minimaal 3000 liter)

IBA

Verboden

Toegelaten in afwachting van een aansluiting op het riool en een rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Verplicht


Heb je na het lezen nog vragen over technische installaties? Bij ETS staan we klaar om al jouw vragen over energietechnieken te beantwoorden.
Neem vandaag nog contact met ons op of vraag een vrijblijvende offerte.

Wil jij ook energiezuinig zijn?

ETS is dé geschikte partner voor energiebesparende systemen.

Deel dit artikel