We zijn met verlof van 26 december tot en met 8 januari. Fijne feestdagen!

Hernieuwbare energie, een must voor je nieuwbouw

Hernieuwbare energie is een topic waarrond de laatste tijd veel aan het gebeuren is. Dat komt doordat het milieu steeds een belangrijke rol speelt. Regelmatig wordt de wetgeving aangepast en worden er nieuwe wetten toegevoegd rondom hernieuwbare energie. In deze blogpost gaan we dieper in op de regelgeving voor nieuwbouwprojecten. 

Inhoud

Wat is hernieuwbare energie?

Het mooie aan hernieuwbare energie is dat de systemen gebruik maken van onuitputtelijke energiebronnen. Enkele voorbeelden hiervan zijn wind, water, zon, aardwarmte en bio-energie. Het is de bedoeling dat fossiele brandstoffen volledig achterwege gelaten worden en vervangen worden door milieuvriendelijke varianten. Die alternatieven zorgen namelijk voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. 

slimme oplossingen

Welke vormen van hernieuwbare energie zijn er?

Dagdagelijks ontstaan er nieuwe technologieën. De afgelopen jaren zijn er dan ook verschillende systemen ontwikkeld om energie op te wekken via onuitputtelijke bronnen. Hieronder lees je meer over de energiebronnen. Ook vind je enkele voorbeelden terug van hernieuwbare energiesystemen.

Zonne-energie

Bij zonne-energie wordt de zon gebruikt om energie te produceren. Dat kan aan de hand van het licht en de warmte die de zon afgeeft. De zonne-energie kan via systemen omgezet worden naar elektrische energie. Denk bijvoorbeeld maar aan: 

  • Zonnepanelen 
  • Zonneboilers
  • Warmtepompen

Windenergie

De bekendste vorm van windenergie zijn windmolens. Een windmolen gebruikt de kracht van de wind om een elektrische generator aan te drijven. Op die manier wordt er elektriciteit geproduceerd. 

Bio-energie

Voordat we uitleggen wat bio-energie is, moet je eerst weten wat biomassa is. Biomassa en een verzamelbegrip voor alles wat van organische oorsprong is. Denk bijvoorbeeld maar aan snoeiafval, gft-afval, mest, … Al die organische materialen worden verbrand of vergist en zo ontstaat er bio-energie. De energie die vrijkomt is vaak in de vorm van warmte. Dat wordt via allerlei installaties omgezet naar elektriciteit. 

Geothermische energie

Geothermische energie wordt wel eens aardwarmte genoemd. Dat is het proces waarbij er warmte wordt onttrokken uit de aardbodem of uit grondwater. Die warmte wordt bijvoorbeeld gebruikt om je woning te verwarmen of voor de productie van warm sanitair water. Dat gebeurt via een speciale warmtepomp.

Hydraulische energie

Hydraulische energie ontstaat door kracht van de beweging van water. Die beweging kan ontstaan door watervallen, golven, waterstromingen, … De energie die zo ontstaat wordt omgezet naar mechanische energie die op zijn beurt elektriciteit kan opwekken.

Benieuwd met welke technieken en systemen wij bij ETS inspelen op hernieuwbare energie? Bekijk dan zeker deze blogpost

Wil jij ook hernieuwbare energie in je woning?

ETS installeert het ideale systeem bij jou thuis.

Deel dit artikel